Προσωπικό Ξενοδοχείων

 Το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ABC Κοτταράς Αθανάσιος έχει την δυνατότητα να παρέχει προσωπικό ξενοδοχείων όλων των ειδικοτήτων, όπως:

 
*         Καμαριέρες
*         Καθαρίστριες
*         Οροφοκόμους
*         Receptionist
*         Groom
*         Pool boy
*         Συντηρητές
*         Οδηγούς