Νοσοκόμες

  Νοσοκόμες / νοσοκόμοι είναι τα άτομα εκείνα τα οποία διαθέτουν πτυχίο στην νοσηλευτική φροντίδα και μέλημα τους είναι η περιποίηση ασθενών, κατ’ οίκων αλλά και σε νοσοκομεία, συνήθως εργάζονται με ημερομίσθιο και είναι διαθέσιμες να καλύψουν έκτακτα περιστατικά.

Οι νοσοκόμες πάντα εργάζονται κάτω από τις εντολές και υποδείξεις του θεράποντος ιατρού.
 
Το ABC Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Κοτταράς Αθανάσιος έχει την δυνατότητα να σας παρέχει έμπειρες νοσοκόμες με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αν το περιστατικό σας το απαιτεί.  Επικοινωνήστε με τους συμβούλους του γραφείου και θα σας ενημερώσουν πλήρως για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.